Litania do świętej Róży z Limy

przez | 23 sierpnia, 2022

Litania do świętej Róży z Limy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo Wyznawców,

Święta Różo z Limy,

Święta Różo, pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej,

Święta Różo, lilio czystości,

Święta Różo, przykładzie pokory,

Święta Różo, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi,

Święta Różo, pełna miłości Boga i bliźniego,

Święta Różo, tercjarko dominikańska,

Święta Różo, ozdobo zakonu dominikańskiego,

Święta Różo, niestrudzona w dążeniu do świętości,

Święta Różo, prowadząca głębokie życie modlitwy,

Święta Różo, rozpłomieniona miłością Boga,

Święta Różo, zatopiona w modlitwie i kontemplacji,

Święta Różo, doznająca łask mistycznych,

Święta Różo, zjednoczona ustawicznie z Bogiem,

Święta Różo, zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego,

Święta Różo, niezmordowana w cierpieniu,

Święta Różo, pokutująca za grzeszników,

Święta Różo, pełna surowości i wyrzeczenia,

Święta Różo, doświadczona cierpieniem,

Święta Różo, krocząca droga umartwienia,

Święta Różo, niewzruszenie przywiązana do wiary,

Święta Różo, oddana bezgranicznie Bogu,

Święta Różo, pełna heroizmu cnoty i pokory,

Święta Różo, nękana przez złego ducha,

Święta Różo, niosąca pomoc potrzebującym,

Święta Różo, inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie,

Święta Różo, gorliwie posługująca bliźnim,

Święta Różo, opiekunko chorych i ubogich,

Święta Różo, wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych,

Święta Różo, obdarzona stalą wizja Anioła Stróża,

Święta Różo, Patronko Ameryki, Filipin i Antyli,

Święta Różo, nasza orędowniczko przed Bogiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Różo.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że Święta

Róża obdarzona pełnia łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów

Południowej Ameryki świętością życia, daj nam swoim sługom, abyśmy

naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnąć

szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.