Litania do błogosławionego Władysława Findysza

przez | 23 sierpnia, 2022

Litania do błogosławionego Władysława Findysza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie Findyszu,

Błogosławiony Władysławie, ochotnie odpowiadający na Boże wezwanie,

Błogosławiony Władysławie, oddany woli Bożej,

Błogosławiony Władysławie, niosący pociechę i nadzieję,

Błogosławiony Władysławie, rozpalony pasterską gorliwością,

Błogosławiony Władysławie, cierpienia i upokorzenia cierpliwie znoszący,

Błogosławiony Władysławie, jaśniejący męstwem,

Błogosławiony Władysławie, opromieniony blaskiem Eucharystii,

Błogosławiony Władysławie, uwielbiający Boga swoim życiem i śmiercią,

Pasterzu zatroskany o Bożą owczarnię,

Pasterzu strzegący owczarni przed wilkami,

Pasterzu oddający życie za zbawienie swych owiec,

Pasterzu godny chwały,

Czuły czcicielu Bogarodzicy,

Szafarzu Bożych misteriów,

Apostole pojednania i pokoju,

Niestrudzony głosicielu Dobrej Nowiny,

Świadku miłości i miłosierdzia,

Sługo Prawdy,

Znaku pasterskiej jedności,

Wierny synu Kościoła,

Wojowniku o wolność dzieci Bożych,

Więźniu za sprawę Bożą,

Opiekunie małżeństw i rodzin,

Obrońco nierozerwalności sakramentu małżeństwa,

Męczenniku za soborowe czyny dobroci,

Zwycięzco nad niesprawiedliwością i złem,

Ikono Dobrego Pasterza,

Wzorze proboszczów,

Ozdobo stanu kapłańskiego,

Podporo uciśnionych,

Orędowniku niesłusznie oskarżanych,

Umocnienie cierpiących,

Opiekunie potrzebujących,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami błogosławiony Władysławie.

W:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych..

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony

Władysław oddał życie dla sprawiedliwości; spraw

przez jego wstawiennictwo, abyśmy zachowali wiarę, której

nauczał i szli drogą, którą nam wskazał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.