Modlitwa na Objawienie Pańskie

przez | 7 stycznia, 2023

Modlitwa na Objawienie Pańskie

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty poprzez wcielonego Syna swojego objawiłeś

samego siebie wobec wszystkich ludów. Pokornie prosimy, abyśmy tak jak

niegdyś Mędrcy ze Wschodu, podążający za blaskiem Gwiazdy

Betlejemskiej, odnaleźli Zbawiciela świata i uznając Jego powszechne

panowanie, złożyli Mu hołd i ofiary. Prosimy, aby wszystkie

narody, podążając za światłem nauki Twojego Kościoła,

przyszły do Ciebie i oddając siebie w ofierze, uznały Twą władzę nad sobą.

Panie, gdy Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, przyjął chrzest z rąk Jana

w Jordanie, objawiłeś się wobec całego Izraela, jako Bóg Trójjedyny.

Spraw, prosimy, aby Kościół katolicki – Nowy Izrael – trwając w

wierności i prawdzie, niósł Twoje słowo i Twoją łaskę wszystkim ludziom.

Nasz Zbawicielu, na prośbę Twej Niepokalanej Matki dokonałeś cudu

na weselu w Kanie Galilejskiej i w ten sposób objawiłeś swoją moc

wobec uczniów. Spraw, abyśmy pod opieką Twojej Rodzicielki nigdy nie

zwątpili w Ciebie, lecz w miłości poddani Twej władzy w doczesności

niezachwianie trwali w wierze, a w wieczności mogli Cię chwalić na wieki wieków. Amen.