Modlitwa na Uroczystość Objawienia Pańskiego

przez | 7 stycznia, 2023

Modlitwa na Uroczystość Objawienia Pańskiego

O Panie! jak wielką była wiara trzech Magów Wschodu! Z dalekich krain, w bogatych szatach, ze złotem i kadzidłami, nie wahali się wejść do lichej stajenki, i ubożuchnej dziecinie złożyć swój pokłon i dary. I Zbawca przyjął je mile, zmieszał z darami pasterzy bo tu pod prostą sukmaną biło zarówno szlachetne serce, jak pod szatami trzech królów.

Jak wielka dla nas nauka! Nie złoto, nie dostojeństwa, lecz czyste serce, nieobciążone sumienie: oto jest wartość człowieka. U Ciebie Boże, ani pierwszeństwo wybranego narodu, ni stanów żaden przywilej, lecz dobre chęci, wiara, tylko ma cenę.

Spraw więc o Boże! abyśmy wiernymi Twojej świętej wierze pozostali; —Ty nas umocnij, daj nam ją pojąć dokładnie, abyśmy jej przepisy w duchu i prawdzie wykonywając, pozyskali spokojne sumienie pośród ziemskiego żywota, i wieczne szczęście w Niebiesiech.

Zmiłuj się Panie i nad nieszczęśliwymi, co jęczą w grzechów ciemnocie, z dala od światła ewangelii; — natchnij ich serca aby za przewodnictwem Twoich kapłanów, jak niegdyś trzej królowie Wschodu, idąc za gwiazdą, znaleźli Syna Twojego. Amen.

Modlitwa na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Boże, który owego dnia objawiłeś poganom Twojego jedynego Syna, spraw, abyśmy, którzy już Ciebie znamy przez wiarę, mogli kiedyś oglądać Twe najwyższe piękno. Amen.

Modlitwa na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty poprzez wcielonego Syna swojego objawiłeś samego siebie wobec wszystkich ludów. Pokornie prosimy, abyśmy tak jak niegdyś Mędrcy ze Wschodu, podążający za blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej, odnaleźli Zbawiciela świata i uznając Jego powszechne panowanie, złożyli Mu hołd i ofiary. Prosimy, aby wszystkie narody, podążając za światłem nauki Twojego Kościoła, przyszły do Ciebie i oddając siebie w ofierze, uznały Twą władzę nad sobą.

Panie, gdy Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, przyjął chrzest z rąk Jana w Jordanie, objawiłeś się wobec całego Izraela, jako Bóg Trójjedyny. Spraw, prosimy, aby Kościół katolicki – Nowy Izrael – trwając w wierności i prawdzie, niósł Twoje słowo i Twoją łaskę wszystkim ludziom.

Nasz Zbawicielu, na prośbę Twej Niepokalanej Matki dokonałeś cudu na weselu w Kanie Galilejskiej i w ten sposób objawiłeś swoją moc wobec uczniów. Spraw, abyśmy pod opieką Twojej Rodzicielki nigdy nie zwątpili w Ciebie, lecz w miłości poddani Twej władzy w doczesności niezachwianie trwali w wierze, a w wieczności mogli Cię chwalić na wieki wieków. Amen.