Modlitwa do świętego Rajmunda z Penyafort

przez | 7 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Rajmunda z Penyafort

Boże, który dałeś Twemu kapłanowi, św. Rajmundowi, dar okazywania

łaski grzesznikom i więźniom, spraw, abyśmy dzięki niemu wyzwolili

się z niewoli grzechu i świadomie praktykowali to, co jest Tobie miłe. Amen.

Modlitwa do świętego Rajmunda z Penyafort

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda wielkim miłosierdziem wobec

grzeszników, za jego wstawiennictwem wyzwól nas z więzów grzechu, abyśmy

w swobodzie ducha pełnili Twoją wolę. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.