Modlitwa o rozkrzewienie wiary

Modlitwa o rozkrzewienie wiary

Boże, który pragniesz, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania

prawdy, poślij, prosimy Cię, robotników na żniwo swoje i daj im łaskę, by z

nadzieją głosili słowo Twoje.

Niechaj się rozszerza Ewangelia i będzie wysławiana,

aby wszystkie narody poznały Ciebie, Boga prawdziwego, i zesłanego Jezusa

Chrystusa, Twojego Syna, Pana naszego,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen