Litania do błogosławionego Michała Kozala

Litania do błogosławionego Michała Kozala

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Błogosławiony Michale Kozalu, módl się za nami
Błogosławiony Michale, wierny sługo Chrystusa i ludzi,
Błogosławiony Michale, chlubo Kościoła świętego,

Błogosławiony Michale, czcicielu Bogarodzicy Dziewicy,
Błogosławiony Michale, mężu głębokiej i wytrwałej modlitwy,
Błogosławiony Michale, wielki miłośniku Eucharystii,

Błogosławiony Michale, niestrudzony głosicielu Słowa Bożego,
Błogosławiony Michale, mistrzu męczenników,
Błogosławiony Michale, ofiarujący swoje życie za wolność Kościoła,

Błogosławiony Michale, przykładzie w przyjmowaniu cierpienia,
Błogosławiony Michale, wzorze miłowania nieprzyjaciół,
Błogosławiony Michale, orędowniku uciśnionych i prześladowanych za wiarę,

Błogosławiony Michale, przykładzie całkowitego zawierzenia Opatrzności Bożej,
Błogosławiony Michale, duszpasterzu dzieci i młodzieży,
Błogosławiony Michale, wzorze wyrzeczenia i zdyscyplinowania,

Błogosławiony Michale, doskonały kierowniku sumień,
Błogosławiony Michale, wychowawco kleryków,
Błogosławiony Michale, duchowy przewodniku kapłanów,

Błogosławiony Michale, podporo współwięźniów,
Błogosławiony Michale, wzorze ofiarnej gorliwości kapłańskiej,
Błogosławiony Michale, odznaczający się duchem posłuszeństwa,

Błogosławiony Michale, świadku życia czystego i ubogiego,
Błogosławiony Michale, sumiennie wypełniający swoje obowiązki,
Błogosławiony Michale, mężu o wyjątkowej stałości ducha,

Błogosławiony Michale, promieniujący szczerą miłością Ojczyzny,
Błogosławiony Michale, patronie trudnych czasów,
Błogosławiony Michale, niezwykły nasz orędowniku w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

W.: Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa,
O.: aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele

Módlmy się:  Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika,

łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszego

Sakramentu oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła.

Spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy Eucharystycznej,

mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.