Modlitwa o światło prawdy

Modlitwa o światło prawdy

Boże mój, wyznaję, że Ty możesz rozświetlić moją ciemność.

Wyznaję, że Ty jeden to możesz. Pragnę, aby ciemność moja została rozświetlona.

Nie wiem, czy to uczynisz, ale że możesz tak uczynić i że ja tego pragnę,

to już dostateczne są racje, abym prosił o to, o co mi przynajmniej prosić nie zabroniłeś.

Przyrzekam, że dzięki łasce Twojej, o którą proszę,

przyjmę wszystko, o czym będę pewny, że jest prawdą,

jeśli kiedykolwiek dojdę do pewności. I z pomocą Twojej łaski

będę się’ wystrzegał wszelkiego oszukiwania samego siebie,

które mogłoby mi podsunąć to, czego pragnie natura, zamiast tego, czemu przyświadcza rozum.