Modlitwa za wiernych

Modlitwa za wiernych

Módlmy się także za Biskupa naszego, za wszystkich biskupów,

kapłanów, diakonów oraz za duchownych

wszystkich stopni w Kościele i za cały święty lud Boży.

Modlitwa w milczeniu.

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca

całe Mistyczne Ciało Kościoła i nim rządzi;

wysłuchaj nasze pokorne prośby za wiernych wszystkich stanów,

aby za Twoją łaską wszyscy wiernie Tobie służyli.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.