Modlitwa pomóż mi Matko Boska

przez | 23 września, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa pomóż mi Matko Boska

Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens.Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały

zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem.

Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się

do jego zbawienia.Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy

zawsze umieli powtarzać za Jezusem “Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”.

Amen.

Modlitwa pomóż mi Matko Boska

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które

przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa.
Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym sercem

Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadośćuczynienie

sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat.

Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego.

Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj

oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.

Amen.

Modlitwa pomóż mi Matko Boska

Maryjo – Matko Jezusa, Małżonko Józefa, całuję ze czcią Twoje święte, spracowane ręce
– ręce, które piastowały małego Jezusa,
– ręce, które prały Mu pieluszki,
– ręce, które dźwigały dzban z wodą,
– ręce, które przygotowywały świąteczny posiłek,
– ręce, które tkały tunikę Jezusowi,

– ręce, które sprzątały dom nazaretański,
– ręce, które zamykały oczy świętemu Józefowi,
-ręce, które żegnały Jezusa opuszczającego dom,
– ręce, które obejmowały martwe ciało Chrystusa,

– ręce, uniesione w modlitwie,
– ręce, błogosławiące apostołów.

Całuję Twoje święte spracowane ręce Matko nasza. Patronko szarego, zwykłego dnia,

Wzorze matek i gospodyń, żon i wychowawczyń, Wdów i osób poświęconych Bogu,

Wzorze miłości macierzyńskiej i małżeńskiej, Współcierpiącej i przebaczającej.
Całuję Twoje święte, spracowane, miłosierne ręce.

Amen.