Modlitwa Jana Pawła 2 za więźniów

przez | 22 września, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa Jana Pawła 2 za więźniów

..Proszę o błogosławieństwo Boże dla osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, jak

również dla tych, których spotkała przewidziana przez prawo kara.

Niech Pan Bóg obficie obdarzy każdego swoim światłem i wszystkim ześle pełnię łask niebieskich.

Wszystkich więźniów na całym świecie zapewniam o mojej duchowej bliskości i wszystkich ogarniam serdecznym uściskiem jako braci i siostry w człowieczeństwie.

Amen.