Modlitwa koronawirus o koniec pandemii

przez | 24 września, 2021

Modlitwa koronawirus o koniec pandemii

Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła

nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z siebie.

Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym i umierającym

poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie

tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Dlatego stajemy dziś przy tobie i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę

łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi

przed szerzeniem się groźnej epidemii.

Wspomagaj swoją modlitwą tych, których

ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.

Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświęceniem.

Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym

krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania

groźnej dla ludzkości epidemii.

Zmarłym uproś łaskę nieba.

Nam wszystkim uproś dar szczerego

nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w

Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty – módl się za nami.

Amen.

modlitwa

modlitwa

Modlitwa koronawirus o koniec pandemii

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie – módl się za nami!

Święty Rochu – módl się za nami!

Święta Rito – módl się za nami!

Święta Rozalio – módl się za nami!

Święty Antoni – módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

– zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie

Amen.