Modlitwa przed zawarciem małżeństwa

przez | 10 kwietnia, 2022

Modlitwa przed zawarciem małżeństwa

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu, i błogosławię.

Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.

Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,

pragnę powierzyć Ci moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z … (podaj imię).

Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór jest zgodny z wolą

dobrego Boga.

Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,

umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światło zrozumienia i

poznania tego, czego Bóg oczekuje ode mnie,

i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się. Amen.