Modlitwa powszechna

przez | 10 kwietnia, 2022

Modlitwa powszechna

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę;
ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję;
miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą;
żałuję za moje grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej.

Uwielbiam Ciebie jako Stwórcę wszechrzeczy,
pragnę Ciebie jako celu ostatecznego;

wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę,
wzywam jako miłosiernego obrońcę.

Kieruj mną w swojej mądrości,
otocz swą sprawiedliwością,
pocieszaj dobrocią,
chroń swoją potęgą.

Ofiaruję Ci myśli moje, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie;
moje słowa, aby mówiły jedynie o Tobie;
moje uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą,

i całe postępowanie moje,
aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.
Chcę tego, czego Ty chcesz,

chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę,
jak Ty chcesz i jak długo chcesz.

Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum,
pobudził moją wolę,
oczyścił ciało i uświęcił duszę.

Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężyć przyszłe pokusy,
opanować złe skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty.

Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich wad,
szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego, co złe na świecie.

Spraw, abym się starał słuchać przełożonych,
pomagał podwładnym,
dbał o przyjaciół i przebaczał wrogom.

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem,
skąpstwo jałmużną,
gniewliwość łagodnością,
a oziębłość zapałem.

Uczyń mnie roztropnym w radach,
wytrzymałym w niebezpieczeństwach,
cierpliwym w przeciwnościach
i pokornym w powodzeniu.

Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie,
wstrzemięźliwy przy posiłku,
dokładny w pracy i zdecydowany w zamiarach.

Natchnij mnie troską o czystość sumienia,
skromność zachowania się i wyglądu,
mowę bez zarzutu i życie uporządkowane.

Pomóż mi czuwać nad popędami natury,

nad współpracą z łaską,
zachowywaniem Twego prawa
i postępowaniem wysługującym zbawienie.

Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie,
jak wielkim to, co Boskie,

jak krótkim to, co doczesne,
jak nieskończonym to, co wieczne.

Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć,

przejął się lękiem Twojego sądu,
uniknął potępienia i osiągnął niebo.
Przez Chrystusa, naszego Pana.

Amen.

Modlitwa powszechna

Wszechmogący, wieczny Boże, Panie, Ojcze Niebieski!
Wejrzyj z niezmierzonym miłosierdziem na nasz lament, biedę i nędzę.

Ulituj się nad wiernymi, za których Twój Jednorodzony Syn,

a nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus,
dobrowolnie oddał się w ręce grzeszników i przelał krew na świętym drzewie krzyża.

Przez Niego oddal od nas, najłaskawszy Ojcze, zasłużone kary,
obecne i przyszłe nieszczęścia, szkodliwe bunty, wojny, choroby, zamęty i mizerność.

Oświeć i umocnij w dobru duchowych i światowych zwierzchników,
aby wspierali wszystko, co służy Twemu boskiemu majestatowi,

naszemu zbawieniu, powszechnemu pokojowi i dobrobytowi całego chrześcijaństwa.

Udziel nam, Boże, pokoju, prawdziwej jedności w wierze,
wolnej od rozłamów i podziałów; daj naszym sercom ducha prawdziwej

pokuty i poprawy życia;

zapal w nas ogień Twojej miłości;
wzbudź w nas głód i pożądanie sprawiedliwości,
abyśmy jako posłuszne dzieci znaleźli Twój wzgląd oraz upodobanie.

Prosimy także, jako jest Twoją wolą, za naszych przyjaciół i wrogów,

za zdrowych i chorych, za wszystkich zasmuconych i nieszczęśliwych, żywych i umarłych.

Tobie, Panie, polecamy naszą pracę i spoczynek,
postępki oraz występki, życie i śmierć.

Pozwól nam, Panie, Ojcze Niebieski, na ziemi cieszyć się Twoją łaską,

a w wieczności wraz ze wszystkimi świętymi dostąpić wiecznej radości,

byśmy Cię chwalili, błogosławili i wysławiali.

Przez Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna,
który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Święty Piotr Kanizjusz