Modlitwa świętego Germana

Modlitwa świętego Germana

O Pani moja, Tyś jedyną Pociechą jakiej mi Bóg użycza.

Tyś jedynie tą Rosą niebieską przynoszącą ulgę w mych cierpieniach.

Tyś Światłem duszy mojej, gdy ją ogarniają ciemności.

Tyś Przewodniczką w wędrówce tego życia.

Mocą moją w słabości.

Skarbem w mym ubóstwie,

Lekarstwem na me rany,

Pociechą moją w płaczu,

Ucieczką w utrapieniach,

Nadzieją mego zbawienia.

Wysłuchaj próśb moich, zmiłuj się nade mną,

bo to tak przystoi Matce Boga, tak bardzo ludzi miłującego.

Użycz mi tego, o co Cię proszę, Obrono nasza i Radości.

Spraw bym się stał godnym tej wielkiej szczęśliwości, jaką Ty się cieszysz w niebie.

Tak, Pani moja, Ucieczko moja, Życie moje,

Wspomożenie moje, Obrono moja, moja Radości, moja Nadziejo.

Spraw bym razem cieszył się z Tobą w niebie.

Wiem, że możesz mi to wyprosić, bo jesteś Matką Boga.

O Maryjo, Tyś wszechmocna w ratowaniu grzeszników,

i nie potrzebujesz, by ktoś prośby popierał,

gdyż jesteś Matką prawdziwego życia.

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia,

Ty nas broń od nieprzyjaciela, a w godzinę śmierci przyjmij. Amen.

Modlitwa świętego Germana

Boże, któryś św. Germana, wyznawcę Twojego i biskupa, darem gorącej modlitwy obdarzył,

racz to łaskawie sprawić, abyśmy za pośrednictwem jego zyskali ducha

wytrwałej modlitwy i ucz nas wypraszać sobie przez nią najpotrzebniejsze łaski.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.