Modlitwa o wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Modlitwa o wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński

Opiekunie wszystkich Polaków

Orędowniku w każdej trudnej sytuacji

rodaków Ojcze narodu Polskiego

Obrońco uciśnionego

Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo
do Boga jedynego [ podaj swoja intencję…]

Wiem, że nie opuścisz mnie

w potrzebie Ty wspierałeś

w trudach każdego człowieka

Głosiłeś dobrą nowinę

Broniłeś od złego

Pomagałeś podnieść z upadku,

ofiarując całego siebie

Wierzę, że i teraz wstawiasz

się za nami do Boga Miłosiernego

Wypraszając łaski ze

Świętymi w Niebie

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…