Modlitwa do świętego Jana Sarkandra

Modlitwa do świętego Jana Sarkandra

Boże w Trójcy Świętej, dziękujemy Ci za wszystkie łaski jakie spłynęły na Twój Kościół,

kiedy wyniosłeś do chwały świętych Jana Sarkandra. Uczyniłeś Go dla nas wzorem wielu cnót,

zwłaszcza stałości w wierze. Chwała Jana ze Skoczowa będzie jeszcze większą chwałą samego Chrystusa, Głowy naszej i

Jego Mistycznego Ciała –Kościoła. Przyczyni się także do zjednoczenia chrześcijan na Śląsku Cieszyńskim.

Stanie się to silniejszym bodźcem do naśladowania cnót świętego. Prosimy Cię o to Boże, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Sarkandra

Święty Janie ze Skoczowa, Patronie trzech narodów, wspieraj nas w budowaniu jedności wśród chrześcijan.

Kapłanie, który sprostałeś ciężkiej próbie wierności Chrystusowi, ukaż nam moc płynącą z modlitwy.

Męczenniku wierny tajemnicy spowiedzi, uproś, abyśmy ufali w Boże Miłosierdzie i żyli w czystości sumienia.

Niech za Twoim wstawiennictwem Chrystus Pan napełnia nasze serca swoją łaską. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Sarkandra

Święty Janie ze Skoczowa, Patronie trzech narodów, wspieraj nas w budowaniu jedności wśród chrześcijan.

Kapłanie, który sprostałeś ciężkiej próbie wierności Chrystusowi, ukaż nam moc płynącą z modlitwy.

Męczenniku wierny tajemnicy spowiedzi, uproś, abyśmy ufali w Boże Miłosierdzie i żyli w czystości sumienia.

Niech za Twoim wstawiennictwem Chrystus Pan napełnia nasze serca swoją łaską. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Sarkandra

Święty Janie, czczony na ziemi śląskiej jako męczennik za wiarę, uproś nam męstwo chrześcijańskie.

Nieustraszony obrońco tajemnicy spowiedzi świętej, przez swoją prośbę u Boga podtrzymuj w nas zaufanie do spowiednika jako ojca i lekarza duszy.

Uproś zrozumienie, jak bardzo nam w życiu potrzeba pokuty i przebaczenia. Pomóż, abyśmy dobrze korzystali z sakramentu pokuty. Amen.