Modlitwa w uroczystość świętego Piotra i Pawła

przez | 30 czerwca, 2022

Modlitwa w uroczystość świętego Piotra i Pawła

Panie Jezu Chryste, założycielu i najwyższy Pasterzu swego Kościoła, dziękujemy Ci za szczególną Twą dobroć i łaskawość, dzięki której powołałeś Świętych Piotra i Pawła do swojej służby i uczyniłeś ich Apostołami.

Święty Piotrze, opoko Kościoła Chrystusowego na ziemi, Bóg powierzył ci troskę o naszą wierność Ewangelii i jedność całego Kościoła. Módl się za papieża N., biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży.

Święty Pawle, Apostole Narodów, ty jesteś wybranym naczyniem Jezusa Chrystusa. Duch Święty przemienił Ciebie i z prześladowcy uczynił gorliwym misjonarzem.

Miłość Pana sprawiła, że stałeś się niestrudzonym głosicielem prawdy i nauczycielem pogan.

Święci Piotrze i Pawle, uproście wszystkim wierzącym prawdziwą miłość do Chrystusa, naszego Pana, oraz do Kościoła, naszej Matki.

Wyjednajcie misjonarzom gorliwość w służbie Ewangelii i siłę ducha do całkowitego poświęcenia się misji Chrystusa. Amen.