Nowenna do Błogosławionej Siostry Bernardyny

przez | 12 kwietnia, 2022

Nowenna do Błogosławionej Siostry Bernardyny

Panie Jezu Chryste, któryś raczył ukształtować serce błogosławionej Siostry Bernardyny na wzór Twego Boskiego Serca,

pełnego miłości i dobroci, i dałeś jej wielką wrażliwość na ludzkie potrzeby, głód i cierpienia, za

jej wstawiennictwem, udziel mi łaski ……………………….., o którą w tej nowennie pokornie Cię proszę.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu …

W. Błogosławiona Siostro Bernardyno.

O. Módl się za nami

Nowenna do Błogosławionej Siostry Bernardyny

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Dzień pierwszy

Ojcze, strzeż Kościoła Chrystusowego dla

Twego świętego Imienia. Ocal Kościół i wiarę świętą i zmiłuj się nad nami i zbaw nas. bł. S. Bernardyna

Błogosławiona Siostro Bernardyno, wierna córko Kościoła świętego, Twojemu wstawiennictwu polecamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane.

Wypraszaj im światło Ducha Świętego i gorliwość apostolską. Módl się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a Kościołowi upraszaj wolność w szerzeniu Królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem,

abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień drugi

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Jezus – Hostia Najświętsza. Ileż tam szczęścia dla mnie! Ach, żebym tak mogła zostać u stóp Jego wieki całe! Spieszcie do Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, a tam znajdziecie wszystko.(bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś z najgłębszą czcią i miłością adorowała Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, nie szczędząc nocnych godzin na przebywanie u Jego stóp; spraw, by serca nasze płonęły miłością do Jezusa i duchem wynagrodzenia. Daj, byśmy z Eucharystii czerpali moc i siłę do ofiarnej służby naszym bliźnim.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Chwały Panu Bogu przyczyniamy przez każdy dobry uczynek, słowo, myśl, pragnienie, modlitwę, cierpliwość, usługę bliźnim. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, Twojemu wstawiennictwu polecamy naszą Ojczyznę i cały Naród, by trwał w wierności Bogu i Kościołowi świętemu.

Upraszaj trwałość i świętość polskich rodzin. Módl się za młodzież i dzieci, by wzrastały w łasce u Boga i ludzi, a nie ulegały złym wpływom i zgorszeniu.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień czwarty

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Śliczna przyroda, wszędzie widzę Boga: obecność Jego napełnia świat, ślady Jego stóp widzę w przestrzeni powietrza;

gdzie zstąpił tam pozostawił byt i piękności cuda. Jego Boska Wszechmoc i Piękność napełniają ziemię. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, która dostrzegałaś Boga w pięknie natury i kontemplowałaś Jego Wszechmoc i Mądrość, spraw, byśmy dziękując

Bogu za dar życia, szanowali piękno otaczającej nas przyrody i wraz z nią wielbili Boga Stwórcę Wszechświata.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  • Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem,

abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień piąty

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Jeżeli ufność nasza będzie wielka, wiele otrzymamy od Pana Boga. Ufajmy bezgranicznie Bogu, a otrzymamy wszystko, co dla nas najlepsze. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, przez Twoją bezgraniczną ufność i zawierzenie Bożej Opatrzności, która z Ojcowską dobrocią troszczy się o najmniejsze stworzenie na ziemi,

ucz nas powierzania Bogu trudnych spraw codziennego życia. Uproś nam wolność serca od wszelkich przywiązań, byśmy umieli mądrze posługiwać się dobrami doczesnymi dla własnego uświęcenia i szerzenia Królestwa Bożego.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień szósty

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Chciałabym zadość czynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, która miałaś serce szeroko otwarte na każdą ludzką biedę, głód, cierpienie i krzywdę, a za przykładem św. Brata Alberta chciałaś ciągle dawać i dawać, dzieląc z biednymi trudne warunki życia, ubóstwo i niewygody; daj, byśmy umieli tak jak ty otwierać się na potrzeby bliźnich, zwłaszcza najbardziej opuszczonych, i służyli im jak samemu Chrystusowi.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień siódmy

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Wiecznie klęczeć przed Tronem, adorować, uwielbiać Boga, to moje zadanie na ziemi, tego pragnę od zarania dni moich. Bądź uwielbion Wielki,

Nieskończony i Niepojęty! Uwielbiam i błogosławię Cię, kocham i oddaję się Tobie. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, Ty, która z miłością trwałaś w kontemplacji Oblicza Pana Jezusa i dla której Bóg był jedynym celem życia i najwyższą wartością,

uproś nam łaskę dobrej modlitwy, byśmy z pokorą i ufnością dziecka zwracali się do Boga jako najlepszego Ojca,

prosząc o łaskę radosnego wypełniania Jego Najświętszej Woli.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem,

abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  1. Dzień ósmy

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Miłość, cierpienie, ofiara, oddać się Panu Bogu na wszystko, ufać Jemu bez granic, być ukrytą i zapomnianą, iść za Jezusem od Jego żłóbka aż do krzyża. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś swoje cierpienia łączyła ze zbawczą męką Chrystusa, twojemu wstawiennictwu polecamy ludzi chorych, kalekich, załamanych duchowo i wszystkich, którzy cierpią; uproś im zdrowie i męstwo do dźwigania codziennego krzyża. Nam zaś wyjednaj łaskę mężnego znoszenia wszystkich cierpień w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień dziewiąty

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen

Matka Najświętsza niech znajdzie tyle miłości i ufności w nas, ile dusza nasza może jej pomieścić.
(bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, od najmłodszych lat oddana całkowicie i bez reszty Maryi, jako najlepszej Matce i Orędowniczce, uproś nam łaskę, byśmy za twym przykładem czcili i miłowali Maryję i by Maryja była nam nieustanną pomocą i przewodniczką w pielgrzymce do domu Ojca.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.