Psalm 118

przez | 14 czerwca, 2022

Psalm 118

Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo łaska Jego trwa na wieki.

Niech mówi dom Izraela:

“Łaska Jego na wieki”.

Niech mówi dom Aarona:

“Łaska Jego na wieki”.

Niech mówią bojący się Pana:

“Łaska Jego na wieki”.

Zawołałem z ucisku do Pana,

Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.

Pan jest ze mną, nie lękam się:

cóż mi może zrobić człowiek?

Pan ze mną, mój wspomożyciel,

Ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Lepiej się uciec do Pana,

niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciec do Pana,

niżeli zaufać ksiżętom.

Osaczyły mnie wszystkie narody,

lecz starłem je w imię Pańskie.

lecz starłem je w imię Pańskie>.

Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły,

paliły jak ogień ciernie:

lecz starłem je w imię Pańskie.

Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,

lecz Pan mi dopomógł.

Pan, moja moc i pieśń,

stał się moim Zbawcą.

Okrzyki radości i wybawienia

w namiotach ludzi sprawiedliwych:

Prawica Pańska moc okazuje,

prawica Pańska wysoko wzniesiona,

prawica Pańska moc okazuje.

Nie umrę, lecz będę żył

i głosił dzieła Pańskie.

Ciężko mnie Pan ukarał,

lecz na śmierć mnie nie wydał.

Otwórzcie bramy sprawiedliwości:

chcę wejść i złożyć dzięki Panu.

Oto jest brama Pana,

przez nią wejdą sprawiedliwi.

Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś

i stałeś się moim zbawieniem.

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana:

cudem jest w oczach naszych.

Oto dzień, który Pan uczynił:

radujmy się zeń i weselmy!

O Panie, wybaw!

O Panie, daj pomyślność!

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!

Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

Pan jest moim Bogiem:

niech nas oświeci!

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,

aż do rogów ołtarza.

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:

Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry;

bo łaska Jego na wieki.