Modlitwa ochrona młodzieży

przez | 14 czerwca, 2022

Modlitwa ochrona młodzieży

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś

św. Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju

pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy,

z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem.

Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze;

zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.

Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież.

Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność.

Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia, udzielając nam Twojej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.