Psalm 108

przez | 14 czerwca, 2022

Psalm 108

Gotowe jest serce moje, Boże,

zaśpiewam i zagram.

Zbudź się , chwało moja,

zbudź się harfo i cytro!

Chcę obudzić jutrzenkę.

Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,

zagram Ci wśród narodów,

bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,

a wierność Twoja po chmury.

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,

a twoja chwała ponad całą ziemię!.

Aby ocaleli, których miłujesz,

wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!

Bóg przemówił w swojej świątyni:

“Będę triumfował i podzielę Sychem,

a dolinę Sukkot wymierzę.

Do Mnie należy Gilead, do Mnie Mnasses,

Efraim jest szyszakiem mojej głowy,

Juda moi berłem,

Moab jest dla Mnie misą do mycia;

na Edom but mój rzucę,

nad Filisteą będę triumfował”.

Któż mnie wprowadzi do miasta warownego?

Któż aż do Edomu mię odprowadzi?

Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś

i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,

bo ludzkie ocalenie jest zawodne.

W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy

i On podepcze naszych nieprzyjaciół.