Psalm 98

przez | 14 czerwca, 2022

Psalm 98

Śpiewajcie Panu pieśń nową

albowiem cuda uczynił.

Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica

i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie:

na oczach narodów

objawił swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

wobec domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,

cieszcie się i weselcie, i grajcie!

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

przy trąbach i dźwięku rogu:

radujcie się wobec Pana, Króla!

Niech szumi morze i to, co je napełnia,

świat i jego mieszkańcy!

Niech rzeki klaszczą w dłonie,

niech góry razem wołają radośnie

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

sądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie

i według słuszności – ludy