Psalm 47

przez | 10 czerwca, 2022

Psalm 47

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,

wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,

bo Pan najwyższy, straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

On nam poddaje narody

i ludy rzuca pod nasze stopy.

Wybiera dla nas dziedzictwo –

chlubę Jakuba, którego miłuje.

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,

Pan przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie (naszemu) Bogu, śpiewajcie;

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Połączyli się władcy narodów

z ludem Boga Abrahama.

Bo możni świata należą do Boga:

On zaś jest najwyższy.