Psalm 57

przez | 10 czerwca, 2022

Psalm 57

Zmiłuj się nade mną Boże, zmiłuj się nade mną,

u Ciebie chronię swe życie:

chronię się pod cień Twoich skrzydeł,

aż przejdzie klęska.

Wołam do Boga Najwyższego,

do Boga, który czyni mi dobro.

Niech ześle [pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi,

niechaj hańbą okryje tych, co mnie dręczą;

niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność.

Pośrodku lwów spoczywam,

co pożerają synów ludzkich.

Ich zęby to włócznie i strzały,

a język ich niby miecz ostry.

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,

a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Zastawili sieć na moje kroki

i zgnębili moje życie.

Przede mną dół wykopali:

sami wpadli do niego.

Serce moje jest mocne, Boże,

mocne serce moje;

zaśpiewam i zagram.

Zbudź się, duszo moja,

zbudź, harfo i cytro!

Chcę obudzić jutrzenkę.

Wśród ludów będę chwalił cię, Panie;

zagram Ci wśród narodów,

bo Twoja łaskawość aż do niebios,

a wierność Twoja po chmury!

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,

a Twoja chwała ponad całą ziemię!