Psalm 54

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 54

Boże, zbaw mnie, w imię swoje,

swoją mocą broń mojej sprawy!

Boże, słuchaj mojej modlitwy,

nakłoń ucha na słowa ust moich!

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,

a gwałtownicy czyhają na moje życie;

nie mają Boga przed swymi oczyma.

Oto Bóg mi dopomaga,

Pan podtrzymuje me życie,

Niechaj zło spadnie na moich przeciwników

i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!

Będę Ci chętnie składać ofiarę,

sławić Twe imię, bo ono jest dobre,

bo wybawi mię z wszelkiej udręki,

a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.