Psalm 84

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 84

Jak miłe są przybytki Twoje,

Jahwe Zastępów!

Dusza moja pragnie i tęskni

do przedsieni Jahwe.

Moje serce i ciało radośnie wołają

do Boga żywego.

Nawet wróbel dom sobie znajduje

i jaskółka gniazdo,

gdzie złoży swe pisklęta:

przy Twoich ołtarzach, Jahwe Zastępów,

mój Królu i mój Boże!

Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim,

Panie, nieustannie Cię wychwalają.

Błogosławieni, których moc jest w Tobie,

którzy zachowują ufność w swym sercu.

Przechodząc doliną Baka,

przemieniają ją w źródło,

a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.

Z mocy w moc wzrastać będą:

Boga <nad bogami> ujrzą na Syjonie.

Jahwe Zastępów, usłysz moją modlitwę;

nakłoń ucha, Boże Jakuba.

Spojrzyj, puklerzu nasz, Boże,

i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca.

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich

lepszy jest niż innych tysiące;

wolę stać w progu mojego Boga,

niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Bo Jahwe Bóg jest słońcem i tarczą:

Jahwe hojnie darzy łaską i chwałą,

nie odmawia dobrodziejstw

postępującym nienagannie.

Jahwe Zastępów,

błogosławiony człowiek, który ufa Tobie!