Psalm 81

przez | 2 czerwca, 2022

Psalm 81

Radośnie śpiewacie Bogu, naszej Mocy,

wykrzykujcie Bogu Jakuba!

Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie,

w harfę słodko dźwięczącą i lirę!

Dmijcie w róg w nowiu,

podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!

Bo to jest ustawa w Izraelu,

przykazanie Boga Jakubowego.

To prawo ustanowił On dla Józefa,

gdy wyruszył on z ziemi egipskiej.

Słyszę język nieznany:

“Uwolniłem od brzemienia jego barki:

jego ręce porzuciły kosze.

W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem,

odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,

doświadczałem cię przy wodach Meriba.

Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć:

obyś posłuchał Mnie, Izraelu!

Nie będzie u ciebie boga obcego,

cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu.

Ja jestem Pan, twój Bóg,

który cię wyprowadził z ziemi egipskiej;

otwórz szeroko usta, abym je napełnił.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu:

Izrael nie był Mi posłuszny.

Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca:

niech postępują według swych zamysłów!

Gdyby mój lud mnie posłuchał,

a Izrael kroczył moimi drogami:

natychmiast zgniótłbym ich wrogów

i obrócił rękę na ich przeciwników.

Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu,

a czas ich [kary] trwałby na wieki.

Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy i sycił miodem z opoki”.