Psalm 87

przez | 10 czerwca, 2022

Psalm 87

Budowla Jego jest na świętych górach:

Pan miłuje bramy Syjonu

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,

o miasto Boże !

Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;

oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]:

“Ten [i ten] się tam urodził”

O Syjonie zaś będzie się mówić:

“Każdy na nim się narodził,

a Najwyższy sam go umacnia”.

Pan spisując wylicza narody:

“Ten się tam urodził”.

I oni zaśpiewają jak tancerze:

“W tobie są wszystkie me źródła”.