Psalm 97

przez | 10 czerwca, 2022

Psalm 97

Pan króluje: wesel się, ziemio,

radujcie się, mnogie wyspy!

Obłok i ciemność wokoło Niego,

sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

Ogień idzie przed Jego obliczem

i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

Jego błyskawice świat rozświecają,

a ziemia patrzy i drży.

Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,

przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,

a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi

i chlubią się bożkami;

wszyscy bogowie hołd Mu oddają.

Słyszy o tym i cieszy się Syjon

i radują się córki Judy

z Twoich wyroków, o Panie!

Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad ziemię

i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.

Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,

On strzeże życia swoich świętych,

wyrywa ich z ręki grzeszników.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego

i radość dla ludzi prawego serca.

Sprawiedliwi, weselcie się w Panu

i wysławiajcie Jego święte imię!