Litania do błogosławionej Jolanty

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionej Jolanty

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu,
Święta Klaro,

Błogosławiona Jolanto,
Wierna Oblubienico Chrystusa,
Wzorze cnót chrześcijańskich,
Naśladowczyni cnót św. Franciszka i św. Klary,

Nabożna czcicielko Chrystusa Ukrzyżowanego,
Wzorze pokory, ubóstwa i umartwionego życia,
Wzorze chrześcijańskich żon i matek,
Opiekunko uciśnionych i ubogich,

Troskliwa matko dla sierot,
Orędowniczko w powierzanych Ci przez nas potrzebach,
Nasza Patronko i Orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Oręduj za nami, błogosławiona Jolanto.
W. Abyśmy drogą cnót Twoich upodobnili się do Chrystusa.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który serce błogosławionej Jolanty oderwałeś od zaszczytów i bogactw,

a przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna,

prosimy Cię – przez Jej orędownictwo i zasługi – racz łaskawie sprawić, aby serca nasze, wśród ziemskich trosk,

były skierowane ku Tobie, który jesteś jedyną naszą nadzieją. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.