Litania do Elżbiety Węgierskiej

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do Elżbiety Węgierskiej

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Franciszku Seraficki,
Święta Elżbieto Węgierska,
Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem,
Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca,

Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość,
Wierna córko świętego Franciszka,
Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
Gardząca przepychem świata,
Mistrzyni modlitwy i ofiary,

Obdarzona łaską mistycznej modlitwy,
Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką,
Usługująca ubogim i cierpiącym,
Całe mienie rozdająca potrzebującym,
Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało,

Prześladowana przez rodzinę męża,
W krytycznej chwili obdarzona cudem róż,
Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy,
Wzorze dobrej żony i matki,
Czuła opiekunko chorych i opuszczonych,

Pociecho ubogich i wydziedziczonych,
Matko wszystkich nędzarzy,
Niedościgniony wzorze tercjarzy,
Patronko nasza w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święta Elżbieto.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: (wybierz jedną)

1. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Elżbietę licznymi łaskami,
a szczególnie łaską doskonałego naśladowania Chrystusa
na wzór świętego Franciszka z Asyżu;

daj nam za jej przyczyną
godnie odpowiedzieć na powołanie nas do służby Bożej
i przynieść owoce cnót chrześcijańskich, zgodnie z Twoją wolą.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

2. Najłaskawszy Boże, dzięki Twej łasce święta Elżbieta
wśród bogactw i uciech światowych zajaśniała blaskiem
niezwykłej świętości;

spraw za jej wstawiennictwem,
byśmy zwyciężyli wszelkie pokusy i gorliwie dążyli do świętości,
jak nam nakazałeś.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.