Litania do świętego Jakuba Apostoła

przez | 16 kwietnia, 2022

Litania do świętego Jakuba Apostoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników,
Święty Jakubie Apostole,
Synu Zebedeusza,

Bracie świętego Jana Apostoła,
Gotowy na wezwanie Pana,
Powołany przez Jezusa na ucznia,
Wybrany Apostołem,

Opuszczający wszystko dla Jezusa,
Synu gromu,
Uprzywilejowany przez swego Mistrza,
Świadku wskrzeszenia córki Jaira,

Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,
Obecny przy Przemienieniu Pańskim,
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,
Świadku męki i śmierci Jezusa,
Wierny Chrystusowi aż do końca,

Prześladowany dla Jezusa,
Głowo Kościoła Jerozolimskiego,
Jaśniejący wiarą i pobożnością,
Przyjacielu Chrystusa,
Znoszący wzgardę i poniżenie,

Doskonały w ubóstwie,
Przykładzie gorliwości apostolskiej,
Niestrudzony pielgrzymie,
Opiekunie wdów i sierot,

Pełen miłości bliźniego,
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi,
Pozyskujący go dla Chrystusa,
Ścięty mieczem za wiarę,

Pierwszy męczenniku wśród apostołów,
Wspierający rycerzy w walce z wrogami,
Patronie zakonu rycerskiego,

Opiekunie pielgrzymów,

Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,

Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,
Patronie Portugalii i Hiszpanii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.