Litania nawróconego

przez | 16 kwietnia, 2022

Litania nawróconego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Panie, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i dostąpił zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad wszystkimi ludźmi, a ich grzechy przebaczasz, byleby za nie chcieli pokutować,

Panie, który nigdy nie odrzuciłeś serca pełnego pokory i skruchy,
Panie, który nie pamiętasz o naszych grzechach, jeśli za nie pokutujemy,

Panie, który po upadku Adama wyjawiłeś mu jego grzech i wezwałeś go do pokuty,
Panie, który przebaczyłeś ludowi miasta Niniwy, skoro pokutował w poście, popiele i włosienicy,

O dobry Jezu, który przyszedłszy na ziemię dla odkupienia ludzi, posłałeś przed sobą Jana Chrzciciela, aby głosił pokutę,
O dobry Jezu, który usprawiedliwiałeś celnika bijącego się w piersi z pokorą i skruchą,

O dobry Jezu, który w przypowieści o synu marnotrawnym, wracającym na łono Ojca, największym grzesznikom dałeś nadzieję zbawienia,
O dobry Jezu, który odpuściłeś Marii Magdalenie wielkie i liczne grzechy dlatego, że bardzo Cię umiłowała,

O dobry Jezu, który wybawiłeś jawnogrzesznicę od śmierci, żądając od niej, aby odmieniła swe życie,
O dobry Jezu, który wyszedłeś naprzeciw niewieście samarytańskiej i z właściwą Tobie słodyczą usunąłeś ją z drogi błędów i występków,

O dobry Jezu, który swoją obecnością pobłogosławiłeś domowi nawróconego Zacheusza i zaliczyłeś go do prawdziwych dzieci Abrahama,

O dobry Jezu, który spojrzawszy na Piotra, gdy się Ciebie po raz trzeci zapierał, dałeś mu poznać jego grzech i pozwoliłeś, aby wylewając za niego łzy szczerze zmył swoją winę,

O dobry Jezu, który wzniesiony na krzyżu przyrzekłeś raj pokutującemu łotrowi,
O dobry Jezu, który zechciałeś być ofiarą błagalną za nasze grzechy,

O dobry Jezu, który dla wybawienia nas od przekleństwa, na które zasłużyliśmy przez nasze grzechy, sam stałeś się przedmiotem przekleństwa,
O dobry Jezu, który pojednałeś niebo z ziemią przez wylanie swojej krwi na krzyżu

Jezu, Słowo Przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało, Jezu, Odwieczne Słowo, które w czasie Ciałem się stało,
Jezu, Mesjaszu obiecany w dawnym Przymierzu,

Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroctwa i oznajmiony przez Aniołów,
Jezu, upragniony przez narody,
Jezu, Zbawicielu wysłany na ten świat przez Ojca,

Jezu, Zbawicielu oznajmiony przez Ducha Świętego,
Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu, który stając się człowiekiem uczyniłeś nas uczestnikami Boskiej natury,
Jezu, nasze zbawienie i nadziejo,
Jezu, nasz Emmanuelu, czyli Boże z nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.

Przez łzy, które wylewałeś w żłóbku betlejemskim, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje ubóstwo, skromne życie i prace,

Przez chrzest i pokutę, które zechciałeś na siebie nałożyć, i przez surowość Twojego postu,
Przez mozoły, prace i przeciwności Twojego publicznego życia,

Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu, Przez zelżywości, którymi byłeś za nas nasycony, Przez katusze i boleści Twojej męki,

Przez opuszczenie, na które narzekałeś wisząc na krzyżu,
Przez ranę zadaną Ci włócznią, która otworzyła nam Twe Boskie Serce,
Przez boleści Twojej Matki, stojącej u stóp krzyża,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę.
W. Niech jak deszcz spłynie z obłoków.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych próśb i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie mogli zaznać Twego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.