Litania do świętego Wincentego Ferreriusza

przez | 5 kwietnia, 2023

Litania do świętego Wincentego Ferreriusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Wincenty,

Święty Wincenty, prawdziwy naśladowco Chrystusa,

Święty Wincenty, zwycięzco światowych pociech,

Święty Wincenty, krwawo opłakujący Mękę Jezusa,

Święty Wincenty, drogo prowadząca błędnych do nieba,

Święty Wincenty, nauczycielu ludu,

Święty Wincenty, przykładzie cierpliwości,

Święty Wincenty, wzorze pokory,

Święty Wincenty, zwierciadło posłuszeństwa,

Święty Wincenty, skuteczny patronie

zrozpaczonych w doczesnej i wiecznej potrzebie,

Święty Wincenty, lekarzu chorych,

Święty Wincenty, żarliwy kaznodziejo,

Święty Wincenty, przewodniku niewierzących do wiary,

Święty Wincenty, mężu według Serca Bożego,

Święty Wincenty, wyznawco Kościoła Bożego,

Święty Wincenty, ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święty Wincenty.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Wincentego, prezbitera, na głosiciela

Ewangelii, aby przygotował ludzi na przyjście Chrystusa jako,sędziego, pozwól

nam z radością oglądać w niebie Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego. Bóg, przez

wszystkie wieki wieków. Amen.