Litania do świętej Joanny de Valois

Litania do świętej Joanny de Valois

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, boski oblubieńcze św. Joanny naszej matki, zmiłuj się nami.

Święta Maryjo, Niepokalana Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Święta Joanno, od dzieciństwa pełna gorliwości,

Która od samego Jezusa otrzymałaś ślubną obrączkę,

Zawsze wsłuchana w Bożą wolę,

Wzorze dziewic i małżonek,

Ofiaro boskiej miłości,

Pełna cierpliwości,

Radująca się wzgardą możnych tego świata,

Tylko w Panu znajdująca pociechę,

Modląca się za swych wrogów,

Stroniąca od świata,

Nieustannie zwalczająca słabości ciała,

Unikająca doczesnych uciech,

Gardząca wszystkim co nie pochodzi od Boga,

Rozmiłowana w ascezie,

Karmiąca głodnych,

Oddana tajemnicy Słowa Wcielonego,

Naśladująca „Dziesięć cnót” Matki Bożej,

Założycielko Zakonu Sióstr Anuncjatek,

Zatroskana o zbawienie swych duchowych córek,

Otoczona światłem w godzinie śmierci,

Której szczątki spalili wrogowie wiary,

Ucieczko chorych,

Posiadająca dar czynienia cudów,

Chlubo Francji,

Chwało królowych,

Jaśniejąca cnotami bardziej niż królewskimi liliami Francji,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Święta Joanno, matko nasza, módl się za nami.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że dla naśladowania cnót Niepokalanej Matki Twojego Syna, św. Joanna Francuska założyła w

Kościele nowy zakon konsekrowanych dziewic; przez jej zasługi i wstawiennictwo dopomóż,

abyśmy naśladując cnoty Najświętszej Maryi Panny,

mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.