Psalm 80

Psalm 80

Posłuchaj Pasterzu Izraela,

Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa.

Ty który zasiadasz nad cherubamim zabłyśnij,

przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem.

Wzbudź Twą potęgę

i przyjdź nam na pomoc!

O Boże, odnów nas

i okaż Twe pogodne oblicze,

abyśmy doznali zbawienia.

Jahwe, Boże Zastępów,

jak długo gniewać się będziesz,

choć lud Twój się modli?

Nakarmiłeś go chlebem płaczu

i obficie napoiłeś go łzami.

Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów,

a wrogowie nasi z nas szydzą.

Boże Zastępów, odnów nas

i okaż Twe pogodne oblicze,

abyśmy doznali zbawienia.

Wyrwałeś winorośl z Egiptu,

wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.

Grunt dla niej przygotowałeś,

a ona zapuściła korzenie

i napełniła ziemię.

Góry okryły się jej cieniem,

a cedry Boże jej gałęźmi.

Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,

a swoje pędy aż do Rzeki.

Dlaczego jej mury zburzyłeś,

tak że zrywa z niej [grona] każdy,

kto przechodzi drogą,

że ją niszczy dzik leśny,

a polne zwierzęta obgryzają?

Powróć, o Boże Zastępów!

Wejrzyj z nieba, zobacz

i nawiedź tę winorośl.

I chroń tę, którą zasadziła Twa prawica,

<latorośl, którą umocniłeś dla siebie.>

Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli,

niech zginą od grozy Twojego oblicza.

Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,

nad synem człowieczym,

któregoś utwierdził dla siebie.

Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;

zachowaj nas przy życiu,

byśmy wzywali Twojego imienia.

Jahwe, Boże Zastępów, odnów nas

i ukaż Twe pogodne oblicze,

abyśmy doznali zbawienia.