Litania do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Litania do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Katarzyno,
Święta Katarzyno, panno i męczennico,

Święta Katarzyno, oblubienico Chrystusa,
Święta Katarzyno, napełniona darami Ducha Świętego,
Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości,
Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu pogan do świętej wiary,

Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach,
Święta Katarzyno, szczególna patronko uczącej się młodzieży,
Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami na drogę prawdy,

Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa cesarzową

i filozofów aleksandryjskich o wierze z nią rozprawiających,

Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami,

Święta Katarzyno, pogrzebana na górze Synaj,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Katarzyno, panno i męczennico.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości,

od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim,

którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.