Litania do świętej Scholastyki

przez | 11 lutego, 2023

Litania do świętej Scholastyki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

więta Scholastyko,

Wzorze cnoty czystości,

Mistrzyni świętości w życiu zakonnym,

Płonąca pochodnio miłości Boga i bliźnich,

Przykładzie dobroci, posłuszeństwa i wszelkich cnót zakonnych,

Święta Scholastyko, której dusza w postaci gołębicy była wzięta do nieba,

Abyś nam przez przyczynę świętej Scholastyki grzechy

odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas czystością ciała i duszy obdarzyć raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nam łask do zachowania przykazań udzielić raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nas od pokus i sideł szatana bronić i zachować raczył, Ciebie prosimy,

Abyś w godzinę naszej śmierci zmiłować się nad nami raczył, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Przyczyń się za nami do Boga, święta Scholastyko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wspominając świętą Scholastykę, dziewicę,

prosimy Cię, Boże, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością i

osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana,

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.