Litania do świętej Wiktorii

przez | 23 grudnia, 2022

Litania do świętej Wiktorii

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Wiktorio, dziewico i męczennico,

Święta Wiktorio, oblubienico Chrystusa,

Święta Wiktorio, otwarta na prawdę,

Święta Wiktorio, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,

Święta Wiktorio, czcicielko jedynego Boga,

Święta Wiktorio, posłuszna natchnieniom Bożym,

Święta Wiktorio, ciesząca się łaską świętej wiary,

Święta Wiktorio, odważnie wyznająca wiarę świętą,

Święta Wiktorio, gorliwa apostołko Chrystusa,

Święta Wiktorio, ozdobo chrześcijańskich dziewic,

Święta Wiktorio, doprowadzająca błądzące panny do prawdziwej wiary,

Święta Wiktorio, przykładzie mocnej nadziei,

Święta Wiktorio, z Bogiem na modlitwie zjednoczona,

Święta Wiktorio, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,

Święta Wiktorio, przykładzie czystości i męstwa,

Święta Wiktorio, cierpliwie znosząca złość oprawców,

Święta Wiktorio, podziwu godny wzorze stałości,

Święta Wiktorio, miłująca Chrystusa ponad życie,

Święta Wiktorio, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,

Święta Wiktorio, zbudowanie dla chrześcijan,

Święta Wiktorio, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,

Święta Wiktorio, ozdobo Kościoła świętego,

Święta Wiktorio, chwało bohaterów chrześcijańskich,

Święta Wiktorio, potężna orędowniczko u Boga,

Święta Wiktorio, patronko cierpiących,

Święta Wiktorio, patronko umierających z Chrystusem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Módlmy się: Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia

świętej Wiktorii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa,

niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi.

Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Antyfona

Oto święta, która nie bała się gróźb

prześladowców, bo Chrystus był jej

mocą i źródłem męstwa, On jest jej światłem na wieki. Bóg ją wybrał i

bardzo umiłował, dał jej zamieszkać w swoim przybytku.