Litania za dary serca Pana Jezusa

przez | 27 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Litania za dary serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.
Święci Archaniołowie i Aniołowie – módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Boży – módlcie się za nami.
Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka Bożego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojna dla dusz czyśćcowych – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych – wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Jezu Łaskawy i Miłosierny.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, wejrzyj na Krew i Wodę wypływające z Serca najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś Odkupicielem

świata daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego

na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.