Modlitwa do błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego

przez | 19 września, 2022

Modlitwa do błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego

Boże, który tchnąłeś w serce błogosławionego księdza Ignacego wielką miłość

do Wcielonego Słowa i Jego Dziewiczej Matki, wzbudzając w nim pragnienie

budowania Twojego królestwa, przez gorliwe naśladowanie

miłości Chrystusa wobec ludzi ubogich i odrzuconych, oraz uczyniłeś go apostołem

prasy i wydawnictw katolickich – wejrzyj na nasze pokorne błagania i spraw za jego

wstawiennictwem, abyśmy z radością oddawali całych siebie dziełu zbawienia świata.

Ojcze, nieskończenie dobry, udziel mi za przemożną przyczyną błogosławionego

księdza Ignacego pomocy w sprawie, którą

Ci z ufnością powierzam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.