Litania do błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego

przez | 20 września, 2022

Litania do błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Pani Loretańska,

Królowo kapłanów,

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski,

Szafarzu Bożych tajemnic,

Ściśle zjednoczony z Najwyższym Kapłanem,

Z wiarą sprawujący misteria Chrystusa,

Miłośniku Eucharystii,

Pilny i mądry głosicielu Ewangelii,

Oddany spowiedniku,

Sługo ołtarza zatopiony w modlitwie,

Stróżu prawd katolickiej wiary,

Bezgranicznie ufający Bogu,

Czcicielu Maryi Panny,

Apostole chrześcijańskiej radości,

Wzorze prawości i odwagi,

Przykładzie pracowitości,

Wielki Synu Ojczyzny,

Skarbie ziemi podlaskiej,

Założycielu zgromadzenia zakonnego,

Wydawco prasy katolickiej,

Wychowawco dzieci i młodzieży,

Ojcze ubogich,

Ratunku zagubionych,

Obrońco godności kobiety,

Opiekunie bezrobotnych,

Oddający całego siebie za zbawienie ludzi,

Orędowniku nasz u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Oto sługa wierny i roztropny..

W: Któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś błogosławionego

Ignacego i włączyłeś go do grona pasterzy, aby oddany

posłudze słowa i czynom chrześcijańskiej miłości szerzył

królestwo Boże na ziemi, spraw, abyśmy za jego

przykładem i wstawiennictwem owocnie pracowali

dla Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen