Modlitwa do błogosławionego księdza Jana Balickiego

Modlitwa do błogosławionego księdza Jana Balickiego

Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana, kapłana, aby w pokorze

serca służył dziełu Twojego miłosierdzia, spraw za jego

wstawiennictwem, abyśmy naśladując uniżenie Twojego Syna

dostąpili radości Jego Królestwa. Który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.