Modlitwa do męczennicy

przez | 21 stycznia, 2023

Modlitwa do męczennicy

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach

świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw abyśmy naśladowali

stałość w wierze św. Agnieszki, męczennicy,

której narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa

Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i Króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.