Modlitwa do świętego Wulstana

przez | 20 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Wulstana

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który

ustanowiłeś św. Wulstana biskupem w Twoim Kościele, by

karmił wiernych słowem i kształtował przykładem, pomóż

nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on

nauczał, i podążali drogą, która on nam wskazał. Amen.