Litania do świętego Feliksa

przez | 17 kwietnia, 2022

Litania do świętego Feliksa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami
Święty Feliksie, Duchowny synu św. Franciszka, módl się za nami

Święty Feliksie, Z pobożnych rodziców zrodzony, módl się za nami
Święty Feliksie, Niebieską mądrością napełniony, módl się za nami
Święty Feliksie, Anielską pomocą posilony, módl się za nami
Święty Feliksie, Do zakonu świętego Franciszka wezwany, módl się za nami

Święty Feliksie, Miłośniku czystości, módl się za nami
Święty Feliksie, Naśladowco najściślejszego ubóstwa, módl się za nami
Święty Feliksie, Zwierciadło posłuszeństwa, módl się za nami

Święty Feliksie, Wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami
Święty Feliksie, Różo cierpliwości, módl się za nami
Święty Feliksie, Uzdrowienie chorych, módl się za nami
Święty Feliksie, Pocieszycielu strapionych, módl się za nami

Święty Feliksie, Proroku przyszłych rzeczy, módl się za nami
Święty Feliksie, Wzgardzicielu świata, módl się za nami
Święty Feliksie, Skarbnico cnót świętych, módl się za nami
Święty Feliksie, Wyznawco Imienia Jezusowego, módl się za nami

Święty Feliksie, Postrachu szataństwa, módl się za nami
Święty Feliksie, Uwolnienie opętanych, módl się za nami
Święty Feliksie, Wskrzesicielu umarłych, módl się za nami

Święty Feliksie, Ustawiczny sprawco cudów, módl się za nami
Święty Feliksie, Przez żywą wiarę twoją, módl się za nami
Święty Feliksie Przez namaszczenie z

trumny twojej olejkiem płynącym przywrócicielu zdrowia,

Święty Feliksie Osobliwy patronie

pożądanej szczęśliwości, módl się za nami

Święty Feliksie Wspomożycielu i Obrońco nasz, módl się za nami

Święty Feliksie Opiekunie chorych i konających, módl się za nami

Święty Feliksie, Stroskanych matek pociecho, módl się za nami

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, wybaw nas Panie.

Od ciężkiej choroby i wszelkiej słabości, wybaw nas Panie.
Od nagłej śmierci i wiecznego potępienia, wybaw nas Panie.
Przez zasługi świętego Feliksa, wybaw nas Panie.
W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś karanie od nas oddalić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś Boskiej miłości ogień w nas rozżarzyć raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś zasług i przyczyn św. Feliksa nas uczestnikami uczynić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś wszystkim czcicielom św. Feliksa miłościwym być raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas wysłuchać raczył, prosimy Cie, wysłuchaj nas Panie.

Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa: Boże, któryś błogosławionemu Feliksowi, wyznawcy Twojemu, ewangeliczną prostotą i życia niewinnością w kościele Twoim jaśnieć dozwolił, spraw, abyśmy przykładami i prośbami Jego nauczeni i wspomożeni,

do Jezusa Chrystusa, którego On na ziemi, w duchu, na rękach swych piastował, szczęśliwie przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki. Amen.