Litania do świętego Rocha

przez | 15 kwietnia, 2022

Litania do świętego Rocha

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Rochu, jałmużniku ubogich, módl się za nami.

Święty Rochu, który wzgardziłeś dobrami ziemskimi,

Święty Rochu, naśladowco Apostołów,

Święty Rochu, wierny sługo Chrystusa,

Święty Rochu, służący w szpitalach,

Święty Rochu, poskramiający krzyżem morowe powietrze,

Święty Rochu, nierozpoznany w ojczyźnie przez swoich,

Święty Rochu, uznawany po śmierci przez wszystkich za świętego,

Święty Rochu, patronie od zarazy i morowego powietrza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, wybaw nas, prosimy, od wszelkiej zarazy i

morowego powietrza za przyczyną świętego

Rocha, wyznawcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.