Litania do świętego Seweryna

przez | 15 kwietnia, 2022

Litania do świętego Seweryna

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Sewerynie z Noricum,
Święty Sewerynie, pochodzący ze znakomitego rzymskiego rodu,

Święty Sewerynie, wybierający ciszę i milczenie,
Święty Sewerynie, na pustyni postom oddany,
Święty Sewerynie, spragniony obecności Boga,
Święty Sewerynie, żyjący w niespokojnych czasach,

Święty Sewerynie, obrońco uciśnionych,
Święty Sewerynie, odważny pośredniku i negocjatorze,
Święty Sewerynie, szanowany dla swej prawości,

święty Sewerynie, wierny sługo Chrystusa,
Święty Sewerynie, przykładzie życia w skromności i umiarkowaniu,
Święty Sewerynie, całkowicie zanurzony w modlitwie,

Święty Sewerynie, wielki pokutniku,
Święty Sewerynie, o zbawienie grzeszników błagający Boga,
Święty Sewerynie, niebieski nasz orędowniku,
Święty Sewerynie, patronie nawracających się,

Abyśmy opierali się stanowczo pogańskiej mentalności, uproś nam, święty Sewerynie.
Abyśmy Boga szukali na modlitwie i w głębi własnego serca,

Abyśmy naukę chrześcijańską poznawali i nią żyli,
Abyśmy zabiegali o dobrą spowiedź,
Abyśmy nie zatwardzali swych serc niewiarą lub obojętnością,

Abyśmy naśladowali twoje cnoty,
Abyśmy pielęgnowali w sobie miłość bliźniego,
Abyśmy trwali w wierze świętej mimo trudności i pokus,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święty Sewerynie.
W. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty nagradzasz czyny cnotliwe, a piętnujesz występki, prosimy Cię przez wstawiennictwo świętego Seweryna, który umiłował

święte milczenie i w skupieniu trwał przed Tobą, wzmocnij w nas ducha modlitwy i napełniaj nasze serca pragnieniem całkowitego oddania się Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.