12 obietnic Pana Jezusa

przez | 6 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

12 obietnic Pana Jezusa

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna

miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w

pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty

ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez

sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci